Innholdsrikt seminar

Det var et innholdsrikt seminar Lier Bondelag hadde invitert til. Lokallagsleder i Lier, Hans Kristian Jensen ledet deltagerne gjennom dagen med stø hånd. Først ut var John Gunnar Svang, grøntprodusent i Lier. Svang snakket om «best pracitce» gjennom eksempler fra egen gård. – Det er viktig å ryddige forhold på alle områder, sa Svang og stilte også noen spørsmål til politi og arbeidstilsynet.

Tove Møller fra menneskehandelsgruppa i Sør- Øst politidistrikt snakket om menneskehandel og Morten Stensrud fra Arbeidstilsynet kom med praktisk informasjon.

 

Lier pilot-kommune med tverrfaglig gruppe

Lier kommune er med i en pilot som skal gi bedre samhandling mellom politi og lokalsamfunn. Politioverbetjent Pål Sørensen orienterte om hva piloten innebærer. Lier Bondelag har vært med i en av arbeidsgruppene og det har vært jobbet med 6 forebyggende hovedaktiviteter.

-Det har vært veldig verdifullt at vi har fått delta i arbeidsgruppen, sier lokallagsleder Jensen.