Nore og Uvdal hadde sitt årsmøte på Rødberg Hotell 31.10. Kjell Terje Løver gikk av som lokallagsleder, ny lokallagsleder er Per Johan Høglund.

Også Lier hadde sitt årsmøte 31.10. Wiggo Andersen ble gjenvalgt som leder, med seg i styret har han Thomas Bakke, Hans Kristian Bjørnstad Jensen, Ragne Helene Ravnsborg, Anita Myhre og Emil Moen. Lier Bondelag hadde besøk av Ole Hans Unelsrød på sitt årsmøte. Årsmøtet hadde også besøk av Espen E. Syljuåsen fra bladet traktor. Han holdt foredrag om traktor i trafikken, mange fikk seg nok en aha-opplevelse om regelverket.

Styret i Lier Bondelag

Nes og Flå holdt sitt årsmøte sammen 01.11. på Nesbyen. Nes og Flå hadde Finn Erlend Ødegård fra Norges Bondelag holdt foredrag om utmarksressurser, friluftsloven og ferdsel i utmark. – Et veldig interessant og nyttig foredrag sier lokallagsleder i Nes, Harald Rustand. Magne Trøstheim ble gjenvalgt som leder i Flå Bondelag og Harald Rustand ble gjenvalgt som leder i Nes Bondelag.

 

Hol Bondelag hadde sitt årsmøte 02.11.2016 på Bardøla. Lokallaget hadde besøk av Håkon Haug Laa frå fylkesstyret som fortalte om aktuelle saker. Ole Øvrejorde tok over stafettpinnen som lokallagsleder etter Svein Nedremyr.

Årsmøte i Hol Bondelag

 

Et tjue-talls personer hadde funnet veien til Gjesvold der Hole Landbrukslag holdt hadde sitt årsmøte 03.11. Hole Landbrukslag hadde besøk av rådgiver Eldor Bjerke som orienterte om aktuelle saker fra Buskerud Bondelag. Årsmøtet hadde også besøk av Bjørn Geir Harrson som holdt foredraget «Ringerikes bidrag til Norgeshistorien! Per Hafnor ble gjenvalgt som leder, med seg i styret har han Ole Martin Borgen, Jon Skuterud Tveiten, Ingvild Collett-Hansen, Nils Mosødegård og Christian Fagerås.

Årsmøte i Hole landbrukslag

 

Nedre Eiker hadde også sitt årsmøte 03.11.2016 Bøndenes Hus i Mjøndalen med besøk av Lina B. Sørby fra fylkesstyret. Sørby orienterte om aktuelle saker fra Buskerud Bondelag. Knut Olav Stryken ble gjenvalgt som leder i Nedre Eiker landbrukslag.

 Årsmøte i Nedre Eiker landbrukslag