Jordprøver er det viktigste grunnlaget for planleggingen av en riktig og mest mulig økonomisk gjødsling og kalking. Prøvene er derfor en god investering og et nødvendig grunnlag for en godkjent gjødselsplan.

Norsk Landbruksrådgivning Østafjells anbefaler at jordprøver eldre enn fra 2007-2008 fornyes i høst. Du kan ordne med prøver selv eller bestille disse på mail hos ostafjells@lr.no eller tlf. 952 86 000 (arbeid med dette faktureres etter påløpt tid).

Les mer om fornying av jordprøver.