Med norske jordbær på bordet ønsket organisasjonssjef Wenche H. Redzepi og lokallagsleder og vert Per Olav Krekling velkommen. Krekling orienterte om gårdens historie og produksjonen på gården.

Per Olav Krekling forteller om gården og gårdens historie.

– Dette er en veldig gammel gård, og det er antagelig drevet jordbruk her helt tilbake til jernalderen kunne Krekling fortelle. – Vi er femte generasjon på gården og det var min tippoldefar som kjøpte gården. Krekling driver med både planteproduksjon og husdyr og jobber fulltid på gården, mens kona jobber 60% som lærer.  Krekling har både såkorn, oljevekster som går til rapsoljen Odelia og erter på kontrakt.

- Svineproduksjon foregår i nytt fjøs, vi er medlem av en purkering og har både slaktegris og smågris. – Jorda og utstyret er selvfølgelig viktig, men den aller viktigste ressursen er kanskje vi som jobber på gården understreket Krekling.

Etter en orientering inne i det gamle kufjøset som er gjort om til selskapslokale gikk turen ut for en omvisning hvor vi delte oss i to grupper. Vi hadde også med oss en vitebegjærlig journalist fra Eikerbladet som stilte ungdomspolitikerne spørsmål om framtidas jordbruk.

Journalisten fra Eikerbladet stiller spørsmål til ungdomspolitikerne om framtidas jordbruks.

Omvisningen fortsatte. Her får vi informasjon om maskinparken.

Brit-Tove hadde med seg noen av deltagerne i grisefjøset.

Etter omvisning var turen kommet til landbruksquizen og mer informasjon om temaer som jordvern, dyrevelferd, matsikkerhet, overføringer og importvern. Styremedlem Ole Hans Unelsrød og seniorrådgiver Ole Andreas Lilloe-Olsen ledet quizen med stødig hånd, mens Krekling og org.sjefen sørget for at grillmaten ble klar.

Lilloe-Olsen går igjennom fasiten og kunne utpeke Jørgen Wear (ungdommens fylksting) Viel Jaren Heitmann (Senterungdommen) som vinnere

Krekling og Unelsrød, fornøyd med dagen.