Dugnadsinnsats det står respekt av

- Buskerudbøndene og hele Østlandet har merket tørkekrisen hardt på kroppen i sommer, og krisa vil merkes i lang tid framover.  Det er derfor svært viktig at landbruksorganisasjonene og regjeringen nå har blitt enige om en krisepakke etter den ekstraordinære sommeren, fortsetter Hoen.

Hoen vil også berømme den dugnadsinnsatsen som er lagt ned for å sikre så mye fòr som mulig. – I Buskerud har både kornbøndene, samvirke og landbruksorganisasjonene stilt opp for å sikre nok fôr til husdyrproduksjon. Her har det ikke gått mye halm til spille, understreker Hoen.

Krisepakke med bismak

- For kornprodusenter som i sommer har vist velvilje og innsats ved å ta vare på halm, presse korn til fôr og så gras etter kornhøsten, så oppleves det som urettferdig og frustrerende at de ikke er en del av krisepakka til regjeringa. På Østlandet er kornproduksjonen ekstremt hardt rammet av tørken, med avlinger ned mot 10-15% av normalen for mange, og store økonomiske tap. Det er derfor stor frustrasjon over at ikke regjeringa har vært villige til å imøtekomme kravene om krisemidler også til kornbonden, sier Hoen. Han frykter at noen vil få problemer med å kjøpe inn driftsmidler til neste sesong, og at det vil være store økonomiske konsekvenser som mange kommer til å bruke flere år for å komme over.

Raske utbetalinger viktig

Landbrukets organisasjoner hadde som mål å få på plass en krisepakke innen utgangen av august, med mål om rask utbetaling av erstatning.

- Det har vært viktig å sikre rask utbetaling av krisepakken, og jeg er fornøyd med at det ble enighet med regjeringa om dette. Det er nå mange bønder tar beslutninger om videre drift, og det er lettere å komme i gang igjen med raske erstatningsutbetalinger. Det er også viktig for å sikre norsk matproduksjon i årene som kommer, sier Hoen.

Krisepakken som landbruksorganisasjonene og regjeringa har blitt enige om i dag, er på 525 millioner kroner.

Takker for støtten

- Jeg vil også takke forbrukerne for støtten gjennom sommeren. Vi som næring opplever at mange har stått sammen med oss i denne krisen. Å be regjeringa om hjelp er ei nødløsning, og vi ville ikke gjort det om dette ikke hadde vært en svært spesiell og krevende situasjon som rammer mange, avslutter fylkesleder Egil Christopher Hoen.

Fakta:

  • Krisepakken er på 525 millioner kroner
  • Det vil bli gitt ekstrautbetaling av husdyrtilskudd og økt sats på erstatning av avlingsskade på egenprodusert grovfôr.
  • Det vil bli gitt ekstrautbetaling av arealtilskudd på grønnsaker.
  • Taket på erstatningsutbetalinger blir heva for husdyr, korn og grønt. Maksimal utbetaling blir på 1,5 millioner kroner per vekstgruppe
  • Regjeringa har forsikra at de vil legge til rette for raske erstatningsutbetalinger
  • Fristen for å gjennomføre investeringsprosjekter kan utsettes ved søknad.