Helsekort for jorda

Dette var den tredje medlemskvelden Nedre Eiker har om temaet fruktbar jord.  I fjor hadde lokallaget en praksisdag ute på jordet. Dette ble etterfulgt av en medlemskveld med teori på Bøndenes Hus i Mjøndalen i vinter og nå denne kvelden ute med praktiske øvelser på jordet sammen med Øystein Haugerud.

  Jorda inspiseres

Lokallagsleder Stryken kan fortelle at arrangementet har vært veldig populært, 13 stk var samlet hos Anette og Knut Olav Stryken på torsdag.

 Formålet med kvelden var å lære om hvordan man bygger opp god fruktbarhet og jordstruktur, ved å lage et helsekort for jordas helsestatus ved hjelp av enkle teknikker som infiltrasjonsprøver, jordstruktur, mikroorganisk liv og forutsetninger i jordsmonn samt aktuelle tiltak som bruk av fangvekster og grønngjødsling.

 Øystein Haugerud informerer

 Uttak av jordprøver