Årsmøte i Hemsedal Bondelag

Hemsedal Bondelag hadde sitt årsmøte 29.10. på Hemsegarden. Olav Huso ble gjenvalgt som leder og med seg i styret har han Nils Erik Finset, Torstein Tuv, Geir Hagen og Henning Flagget.  Styret har vært aktivt i året som har gått og medlemsstallet har vært stigende og er pr. i dag 190 medlemmer. – Vi har også deltatt på flere møter eksternt i kommunen, blant annet møter om terrengsykling og allemannsretten og engasjert oss i vedlikehold av Brekkemølla sa Huso. På bildet, tre av styremedlemmene i Hemsedal Bondelag; Olav Huso, Nils Erik Finset og Torstein Tuv.

 

Årsmøte i Norderhov Sogneselskap

Norderhov Sogneselskap av holdt sitt årsmøte på Benterudstuda 28.10. I tillegg til ordinære årsmøtesaker hadde laget besøk av Industrifinans og fylkesleder Egil Chr. Hoen. Ved gjennomgang av årsmeldinga kunne leder berette om flere medlemsaktiviteter gjennom arbeidsåret, blant annet medlemsmøte om kornproduksjon og medlemsmøte om økonomi og skatt. Industrifinans innledet om investeringsmuligheter i forhold til det gjennomførte salget av Benterudstua. Fylkesleder Egil Christopher Hoen innledet om aktiviteter og viktige saker i Buskerud Bondelag framover. Det nye styret består av Harald Myhre, Harald Fagerås, Liv Berit Strøm, Anders Bråten, Elling Christian Heggen og Eivind M.H.Bjerke.  Ottar Riis Strøm tok ikke gjenvalg som leder og laget står uten ny leder. På bildet takker nestleder Harald Myhre av Ottar Riis Strøm.