Årsmøte i Nore og Uvdal

Nore og Uvdal hadde sitt årsmøte 29.10. Kjell Terje Løver fortsetter som leder i Nore og Uvdal. Med seg i styret har han Johan Høglund, Petter Undebakke, Halvor Lesteberg, Kjell Borge, Nils Petter Undebakke og Thov G. Wetterhus.Ved gjennomgang av årsmeldingen la Løver vekt på at de hadde lagt ned mye arbeid i forbindelse med jordbruksforhandlingene med fire møter, videre trakk han fram deltakelse på utdanningsmessa lokalt som vellykket. Laget ser framover og har sammen med skogeierlagene og Flesberg og Rollag Bondelag satt opp buss til Agroteknikk.

 

Årsmøte i Ål

Også Ål hadde sitt årsmøte 29.10. årsmøtet ble avholdt på Torpomoen. Ål Bondelag fikk ny leder, den nye lederen er Vidar Kolbjørnsgaard. Med seg i styret har han Torstein Myking, Eirin Trinterud, Ingebjørg Sørbøen, Hallgrim Uppsata og Håkon Haug Laa.

Ål Bondelag hadde også invitert representanter fra jordbrukskontoret til årsmøtet. Disse innledet om fakta fra landbruket i Ål, blant annet antall jordbruksforetak og fordeling av produksjoner. De var også innom hvilke tiltak man kan søke støtte til, blant annet mulighetene for grøfting.

I sin gjennomgang av årsmeldingen kunne Haug Laa fortelle om et aktivt år. – Vi har hatt bra med aktiviteter, blant annet en fagdag på Lien i januar, vi har vært med og arrangert HMS kurs og nå er vi i gang med Bedre Bonde kurset. – Det som jeg er ganske stolt av at vi fikk til er at vi vant fram blant politikere og fikk økt jordbruksfondet. Dette fikk vi gjennomslag for etter at vi sendte brev til kommunestyret og administrasjon og brukte de kontaktene vi har avsluttet Haug Laa. Det er fra dette fondet det ytes støtte blant annet til nydyrking.

 

Årsmøte i Lier Bondelag

Lier hadde sitt årsmøte 29.10. i Svensefjøset. I tillegg til ordinære årsmøtesaker hadde Lier besøk av fylkeslder Egil Chr. Hoen. Hoen tok for seg viktige aktiviteter og oppgaver for Buskerud framover, og oppfordret laget til å være aktive i vervestafetten. Laget hadde også besøk av Ole Kristian Jensen, daglig leder Foss gård, som fortalte om det som er gjort på gården i det seinere. Fra årsmeldingen trakk Gurandsrud fram arrangementer laget er med på, blant annet Eplefestivalen og Lierdagene. Lier Bondelag har også arrangert bondekafè med rundt 25 deltagere. Lier Bondelag har også opprettet egen Facebook side i arbeidsåret som har gått.

Øyvind Gurandsrud ble takket av som leder, ny leder i Lier Bondelag er Wiggo Andersen.

Ny leder i Lier Bondelag, Wiggo Andersen.