På Kambo vil det bli en orientering om anlegget samt omvisning på fabrikken.

Det vil også bli servert lunsj på Kambo.

Etter besøket på Kambo går turen til Ragna Kirkeby og Håkon Huseby på Kjølstad Gård i Ski.

De driver et familiebruk og drifter ca 3450 daa korn plogfritt. Håkon Huseby har mange års erfaring med redusert jordbearbeiding og er flink til å dele sine erfaringer med dette. Det blir omvisning på gården og orientering om drifta.

Program med tidskjema kommer nærmere men sett av hele dagen!

 

I forbindelse med organisering av felles transport ønsker vi bindende påmelding innen 10.November

Påmelding på SMS til Liv Astrid Varlo Tlf: 481 92 911

 

Med Vennlig Hilsen

Styret i Modum Bondelag