På møtet vil du få informasjon fra Landkreditt Bank og Landkreditt SA ved distriktssjef Vuong Lu og styremedlem Hans Edvard Torp. Johnny Johnsen, regionsjef i Landkreditt Finans, vil orientere om leasing av maskiner og utstyr i landbruket og Dagfinn Haugen vil komme med nytt fra Felleskjøpet.

Mer info