Ål Bondelag hadde fagdag 22. oktober. Gjengen møttes på torget i Ål og forflyttet seg med bil til Hol. Der besøkte de Sigve Nestegard som driver med krattknusing både med traktor og gravemaskin. I Ål er det sterket fokus på nydyrking, og dette ble dermed et godt eksempel på hva slags utstyr som kan brukes til å rydde beite.

Etter besøket hos Nestegard gikk turen til Håkon Haug Laa for å se på solcelleanlegget som han har innstallert på låveveggen. Dagen ble avslutta med mat på Laa Gjestestugu.

 

Foto: Håkon Haug Laa

Demonstrasjon av utstyr for krattknusing.