Det blir presenterte både mobile og stasjonære korntørkeløsninger under fagdagen, og det vil bli demonstrasjon av mobile løsninger.

Hovedtema: Mobile og stasjonære korntørker – Hvilke muligheter finnes?