- Folk har blitt mer opptatt av mat, sier fylkesleder Egil Chr. Hoen.  Forbrukerne etterspør trygg mat produsert over hele landet, og det skal vi levere på. Men for å ivareta dette krever vi nå at jordbruket får et nødvendig løft av mangfoldet i næringa.Ikke minst er dette viktig for Buskerud som er et Norge i miniatyr med både fjell-landbruk og flatbygder sier fylkeslederen med ettertrykk.

- Vi ser et økende engasjement rundt hvordan maten vår blir til, hvilken kvalitet den har og hvilke tradisjoner produktene forteller om. Forbrukerne har i dag klare forventninger til oss som næring, og er opptatt av verdiskapingen og sysselsettingen landbruket bidrar til.

- I Buskerud gir landbruket grunnlag for til sammen snaut 8000 arbeidsplasser. Verdier som kulturlandskap og levende bygder er også noe folk holder høyt.

- Vi vil levere trygg mat produsert på et mangfold av gårder fra hele landet sier Hoen, men da må Staten også bidra med sitt.

Jordbrukets krav på 860 millioner kroner med en inntektsvirkning på 20.800 kroner per årsverk, legger særlig opp til å løfte de små og mellomstore gårdsbrukene. De ikke har fått det samme økonomiske løftet som de største produsentene de siste årene. Det er i dag store inntektsforskjeller mellom større og mindre produsenter, og flere steder i Buskerud går jord ut av drift. 

I Buskerud må vi ha et mangfold av bruk, både store, små og mellomstore som er tilpasset arealgrunnlaget og geografien i fylket vårt sier Hoen.

Moderat krav med tydelig retning

Kravet har også tatt høyde for den økonomiske situasjon Norge er i, samt det moderate lønnsoppgjøret i privat sektor.

- Vi legger en tydelig retning for det norske landbruket. Kravet er også et svar på noen av de utfordringene som samfunnet nå må håndtere. Ved å satse på verdikjeden for mat vil regjeringen kunne skape flere arbeidsplasser og grønn verdiskaping i hele Norge i årene som kommer, sier Hoen videre.  -Vi lanserer også ei offensiv klimasatsing som vil gi bonden økonomisk handlekraft og kunnskapen til å ta flere klimasmarte valg på egen gård.  Dette forventer vi at regjeringen følger opp.

Klar bestilling

Stortinget har satt som mål å øke produksjonen av norsk mat med intensjon om å øke selvforsyningen og under behandlingen av fjorårets jordbruksoppgjør slo næringskomiteen fast at produksjonsøkningen skal skje med grunnlag i norske jord- og beiteressurser.

-Bestillingen fra Stortinget er veldig tydelig. Den norske jorda skal brukes, uavhengig av størrelse og hvor den ligger. Nå må Høyre og Fremskrittspartiet ta dette på alvor og levere, avslutter fylkesleder Hoen.