Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside om erstatninger.

Norges Bondelag side fagside om avlingsskader.