Integrert fruktproduksjon, men nødvendig å ha sprøytemidler som kan brukes om behov.

-Jeg vil gjerne lære mer om ulike produksjoner i fylket vårt, det er svært nyttig for meg sier fylkesleder Håkon Haug Laa som har tatt turen til Lier og eplebonden sammen med organisasjonssjefen. I tillegg skal vil vi sette oss mer inn i problematikken om at plantevernmiddelet som i dag brukes til å bekjempe nattflylarver, viklere og møll skal tas ut av bruk i Norge (og hele EU) fra september neste år.

– Fruktproduksjon i dag foregår i hovedsak som integrert produksjon, det vil si at vi bruker nyttedyr og sprøyter kun når det er strengt nødvendig. Jeg bruker Vips-varsling (varsel om skadedyr som skurv og rognebærmøl) og jeg tar «bankeprøver». Når jeg gjør det, leiter jeg etter insekter og aksepterer forekomster under skadeterskelen, sier Bergflødt Sylling.

Når det eneste middelet vi har dersom vi får angrep av nattflylarver, viklere og møll blir borte fra neste år blir dette svært vanskelig for næringa, framholder Bergflødt Sylling som er fornøyd med at alle gode krefter inkludert Bondelaget nå går sammen om å kontakte myndighetene for å få til løsninger.

Discovery epler, høstes i disse tider.

 

Fuglekasser finner du flere steder i åkeren, de ønsker fuglene som spiser skadegjørere velkommen.

Gård med lange tradisjoner

-Jeg overtok gården etter mine foreldre sammen med mann min Sigurd i 2013. Vi har ca. 90 mål med epletrær, og dyrker Lier-epler i dette frodige området, sier Bergflødt Sylling og legger til at den åpne dalen fungerer omtrent som et naturlig drivhus. De henter vann fra elva Sogna som renner langs eiendommen. Bergflødt Sylling kan fortelle at det finnes historikk om eierne av og driften av gården helt tilbake til 1577. - Det har vært fruktproduksjon på stedet i over 100 år og det er fortsatt hovedinntektskilden, fastslår Bergflødt Sylling.

Ikke rart at Grethe elsker å være eplebonde i disse omgivelsene.

Framoverlent bonde

Hun kaller seg eplekjekke bonde, i positiv betydning og er lidenskapelig opptatt av det hun driver med og prøver alltid å finne smarte og gode løsninger. Blant annet har hun tatt i bruk haglnett for å beskytte både kvalitet og inntekt, hun er opptatt av å spesialisere seg. Hun framhever også at de er heldige som har lett tilgang på vann legger hun til.

-Grøfting er noe av det viktigste vi kan gjøre, sier Bergflødt Sylling og legger til at det er en lykke å eie en gravemaskin. Den blir flittig brukt.

På gården har de sortene Discovery, Summerred, Åkerø, Gravenstein, Rød Aroma og vanlig Aroma. – Vi leverer alt til Bama via Gartnerhallen og alle eplene pakkes hos Fellespakkeriet i Lier. Jeg har dessuten tre kjøleceller på gården for mellomlagring, det er viktig at eplene kjøles ned med en gang etter høsting, sier Bergflødt Sylling.

Hun holder seg oppdatert blant annet ved å være medlem i NLR Viken, samt at hun har kontakt med en nederlandsk veileder på frukt.

I sesongen har de 8 sesongarbeider i sving når eplene skal høstes.

Klimavennlig produksjon

-Vi bruker en naturgitt gave, vi forvalter fotosyntesen og produsere epler. Vi som planteprodusenter er så godt som klimanøytrale, og vi produserer heller ikke avfall avslutter Bergflødt Sylling.

Eplehøstingen er i gang.