Må male med flere farger.

-Det er viktig å tenke igjennom hvordan vi maler landbruket for neste generasjon og for samfunnet rundt oss. Det er viktig å diskutere problemene og utfordringene men vi må også huske på å se mulighetene,sa Haug Laa i sitt innlegg. Fylkeslederen stilte spørsmålet om vi bare løfter fram problemer eller om vi også ser mulighetene.

-Vi må huske på at vi som tillitsvalgte er forbilder, og må tenke bevisst på at vi ikke bare prater om problemer. Vi må bli flinkere til å vise fram mulighetene, snakke om det vi skal bygge, det vi skal kjøpe, det vi skal forbedre. Her kan vi forbedre oss, vi skal være stolte over å være bonde og må framsnakke det som er bra, det er viktig også for rekrutteringa fastslo Haug Laa.

 

Bedre naturbruksutdanning

-Jeg er opptatt av naturbruksutdanninga, og det er etter mitt syn rom for å forbedre denne utdanninga, sa Haug Laa.

Veldig mange som skal ta over en gård har flere yrkesaktive år i andre yrker og posisjoner før han eller hun blir bonde. Jeg tror derfor det hadde vært en stor fordel om naturbruksutdanninga kunne gitt mulighet for flere konkrete kurs som kan gi kompetansebevis, fastslo Haug Laa