I avisa Hallingdølen er det mye lesbart stoff gjennom året og denne uka slo de til med en godbit som tar for seg hvor hektisk det er for eliteværen eller elitebekaren som hallingdølene sier. Journalisten Liv Torunn Torpe har skrevet en meget fornøyelig artikkel om den stressende førjulstida til bekaren Brede, som har arbeidet seg opp til elitebekar i Nes, Gol og Hemsedal bekrering. Her tar medlemmene med seg to elitebekrar og tre prøvebekrar på tur og kjører rundt til medlemmene i ringen, hver dag starter de opp tidlig og returnerer ikke basen før langt på kveld. Neste dag er det ny tur til ulike fjøs og søyer som er gjort klare på forhånd av en annen bekar, en såkalt snuser.

Noen sitater fra artikkelen til Torpe må vi bare ta med:

"Ein skulle vore lærar om sommaren, bjørn om vinteren og bekar om hausten, heiter det. Men for dagens elitehannar i sauegarden er det berre å gløyme romantikken. Her går det på samleband, og for bekrane er det ein ting det handlar om: Best når det gjeld."

Hos Per Liahagen i Grønlio skal snart Brede i aksjon og søya er gjort klar med baken til; "Bekaren let seg ikkje be to gonger. Så er det heile over. Her er det ingen oppvartning på førehand. Ingen "bli kjent" date, ei heller ingen romtantisk stund med stearinlys, raudvin og sjokolade. Her er det rett på sak, og rett ut att i hengaren."

Brede har bedekt 70 søyer mellom 29. november og 17. desember. Han er en av fire elitebukker i ringen med en o-indeks på mellom 138-144. Denne indeksen sier noe om både tilvekst, melkeegenskaper på søye-etterkommerne, kjøttproduksjon og evnen til å produsere lam. Brede har også en anna karriere på si, for sæden hans blir brukt til inseminering for søyer over det ganske land.

Det er ikke alle søyene som får glede av Brede; "Resten av flokken skal prøvebekrane ta seg av. Berre elitesøyene får elitebekrane. Dei andre må ta til takke med dei som kan bli neste års førstedivisjon. Men det er vel ikkje så verst det heller? Då kan dei seie til elitesøyene: -Me hadde han fyrst.

På Hallingdolen.no kan du også se superelskeren Brede i aksjon.