Eigarskifter AS er et datterselskap av Hallingdal økonomiservice som Bondelaget har hatt samarbeidet med i mange år. Firmaet har fotfeste på Gol, hvor daglig leder Unn Randi Liahagen og rådgiver Steingrim Roen har sine kontorplasser. I 2024 ble det opprettet ett lokalkontor i Krødsherad hvor Anette Bøe har sin faste plass og her i Hønefoss.

Som firmanavnet lyder så har de spesialisert seg på eierskifter i landbruket. I tillegg utfører de takst av landbrukseiendom. Et generasjonsskifte starter gjerne med at man får gjennomført en takst av eiendommen. En takst er også aktuelt forbindelse med f.eks. finansiering, refinansiering eller skifteoppgjør. Eigarskifter er medlem av Norsk landbrukstaks og har tilgang til mye fagkunnskap og kompetanse på dette området. Underveis i en eierskifte prosess dukker det ofte opp ulike problemstillinger knyttet til fast eiendom og forhold til plan- og bygningslov og jordloven, skatt og avgift, fremtidsfullmakt, testament, ektepakt, samboeravtale, m.m.  Dette er temaer og prosesser de har god kompetanse på og vil kunne bistå kundene ved behov.

En landbrukseiendom er kompleks, og i tillegg til de materielle verdiene og det er ofte mange følelser involvert ved overdragelse av en slik eiendom. Noe av det viktigste ved et eierskifte er derfor å starte prosessen i god tid før overdragelsen skal finne sted, sier Eivind. Det kan være hensyn til økonomi og skattemessige posisjoner som må planlegges. Men det at de involverte i overdragelsen får tid til å ta innover seg problemstillinger som kan være lite kjent fra før, anledning til å stille spørsmål og ikke minst akseptere og forstå de forutsetningene man skal signere på til slutt er vesentlig. 

Vi som jobber med dette synes det er givende å kunne bidra til at et eierskifte blir vellykket. Vi setter veldig pris på at vi nå har fått mulighet til å dele kontorfasiliteter med bondelaget. I tillegg til å ha fått noen å spise lunsj med er det nyttig å få litt inntrykk av aktualiteter og utfordringer som opptar bonden i hverdagen. Så er det selvfølgelig bare å ta en tur innom eller slå på tråden. Kontaktinformasjon finner dere på www.eigarskifer.no.

Bilde av Eivind Bjerke i døråpningen til hans kontor.