Vi ønsker at alle får en god eierskifteprosess. Det er ofte mange involverte i en eierskifteprosess, og det er vanskelig å gjøre alle til lags, men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.


Derfor arrangerer Buskerud Bondelag kurs for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte er involvert i en gardsoverdragelse. Mange er usikre på om det er noen i familien som ønsker å overta eller hvem som er mest aktuelt. Dette er kurset også for dere.

Kursholdere med faglig og praktisk erfaring
Kursholdere er Jan Bangen og Martin Johnsbråten fra Norges Bondelag.
Jan Bangen er advokat og har lang erfaring som kursholder. Martin Johnsbråten er autorisert regnskapsfører, og rådgiver innen skatt og økonomi.

Om kurset sier de følgende:
- Kurset tar for seg gårdsoverdragelsen med skatteregler, arveregler med ny arvelov, fremtidsfullmakter, reglene om formuesforholdene mellom ektefeller, samlivsavtale og ektepakt, særeie og felleseie, kårytelser, odel, konsesjon og annet som har direkte sammenheng med gårdsoverdragelsen. I tillegg ser vi på de menneskelige sidene ved en eiendomsoverdragelse.
- Det er svært viktig å være forberedt og bruke god tid på å sette seg inn i reglene rundt en gårdsoverdragelse og fremtidig pensjonering for å kunne planlegge og skape en best mulig situasjon for seg selv og familien når en før eller siden kommer dit.
- Kurset er krydret med mange gode historier fra virkelighetens verden samlet opp gjennom lang erfaring på dette området.


Temaer:
•    Mellommenneskelige forhold
•    Pensjoner og trygderettigheter
•    Virksomhetsoverdragelse
•    Bo-situasjon. Kår, leie eller eie
•    Arvereglene
•    Ektefelle og samboere – særeie/felleseie/samboeravtaler
•    Oppstart og drift av virksomhet
•    Skatteregler i et eierskifte
•    Merverdiavgift
•    Oppgjør og kontrakter


Kursene starter kl. 10 lørdag og avsluttes kl. 15 søndag.

Påmelding til eierskiftekurs 14. og 15. januar 2023 Vikersund, Tyrifjord Hotell.

Frist for påmelding er 16. desember. Påmeldingen er bindene. 

Dersom du ikke er medlem, men ønsker å melde deg inn i Norges Bondelag og få rabatten, kan du sende beskjed til medlem@bondelaget.no eller meld deg inn direkte her: https://www.bondelaget.no/bli-medlem/