Eierskiftekurs

Kurset gir økt kunnskap om eierskifteprosessen og belyser de mellommenneskelige forholdene i tillegg til en gjennomgang av de økonomiske aspektene.

Påmelding innen 26. februar til maja@haugland@okohuset.no

Kursavgiften er 1.900 pr. deltaker, for deltaker nr. 2 fra samme familie er kursavgiften 1.000 kr.  Spørsmål – ringe 32 17 92 60

Les mer om kurset her: https://www.bondelaget.no/getfile.php/13894168-1550564743/MMA/Bilder%20fylker/Buskerud/Bilder/M%C3%B8ter%20og%20arrangement/2019/Eierskiftekurs.pdf