Årets Gla`bonde

Prisen ”Årets gla’bonde” gis til en person i Buskerud som etter styrets mening har profilert næringen på en positiv måte.

Etter forslag fra lokallaga ble prisen i år tildelt avtroppende fylkesleder Egil Christopher Hoen. Styret og lokallag hyllet lederen for sitt brennende engasjement for landbruket i Buskerud og hvordan han gjennom både lokale og riksdekkende medier har profilert landbruket i Buskerud på en svært god måte. Videre heter det i begrunnelsen at årets Gla`bonde

  • Er allsidig og langt framme på teknologiske nyvinninger i landbruket. Han har betydd mye for økende deltagelse fra medlemmene vår på møter og aktiviteter i Buskerud Bondelag
  • Er opptatt av landbruket i hele Buskerud og har en evne til å se sammenhengene i næringa som få andre har.
  • Er tilgjengelig for medlemmene for å slå av en prat om det de er opptatt av og er flink til å se menneskene rundt seg.

 

Hele fylkesstyret og lokallalgsleder i Nedre Eiker på vegne av forslagsstillerne var med når prisen ble delt ut.

Nestleder Håkon Haug Laa deler ut prisen til Egil Chr. Hoen

 

Hedret for Åpen Gård

Som seg hør og bør ble også de som hadde Åpen Gård i 2018 hedret, og i fjor var det Henrik Aasland i Lier og Nord Ulland Gård v/ Kari Solbakke Klev i Flesberg som sto for Åpen Gård arrangementene i Buskerud. – Det er viktig at vi viser fram næringa med slike arrangementer, sa nestleder Håkon Haug Laa som delte ut prisen.

Kari Solbakke Klev får påskjønnelse av nestleder Håkon Haug Laa

Lier Bondelag tar i mot påskønnelse for å holde Åpen Gård og tar med seg de fine knaggene hjem til Tord Aasland.