Det nye styret i Buskerud Bondelag

Lina Bjørk Sørby gikk ut av styret etter fire år ogble takket av.  Nina Basberg ble valgt inn som nytt styremedlem. Håkon Haug Laa ble valgt for en ny periode og fortsetter som nestleder. Steffen Green og Ole Han Unelsrød var ikke på valg. Ole Anders Hodnungseth ble gjenvalgt som første vara. Bernt Gran og Mona Hvaale Fretland ble valgt som henholdvis 2. og 3. vara.

Styret i Buskerud  Bondelag

Egil Chr.Hoen takker av Lina Bjørk Sørby