Klar for å jobbe for Bondelaget og bonden

Egil Chr. Hoen ble av flere omtalt som en som har oversikt og klarer å se helheten, en svært viktig person i klima-arbeidet, en som lytter til alle og som har et godt nettverk. Dette var bare noen superlativene som ble trukket fram før årsmøtet gikk til valg.

-Det er gode ord og ta med seg, og gir meg god vind i ryggen i arbeidet framover. Det er mange viktige saker som står på agendaen framover, fastslår Hoen.

Bjørn Gimming ble gjenvalgt som leder og Bodhild Fjelltveit ble valg som første nestleder. Buskerud Bondelag ønsker ledertrioen lykke til i det viktige arbeidet for norsk landbruk.