Buskerud Bondelag deltok med en felles stand med Buskerud Bonde- og småbrukarlag. Her fikk barn prøve å male sitt eget mjøl. Aktiviteten er svært populær og totalt 300 barn var innom standen.

 

Barnas bondegård var godt besøkt og her fikk barna se på kuer, sauer, geiter og kaniner.

 

« Årets lokalmat gründer, Olav Lie-Nilsen, var også på plass på Egertorget Matfestival og Buskerud Bondelag benyttet anledningen til å gratulere hotelleieren, bonden og lokalmatgründeren».