Variert program

Fylkesleder Håkon Haug Laa kunne ønske velkommen til et digitalt ledermøte med variert program og understreket at det er viktig at vi forteller ledelsen hvordan situasjonen for bøndene i Buskerud er.

Vi hadde besøk av selveste generalsekretæren i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, og Egil Chr. Hoen som er første varamedlem til styret i Norges Bondelag. Det var god deltagelse, og flere lokallag hadde flere fra styret med. Generalsekretæren orienterte om aktuelle saker og tema som klima, vervekampanjen og kornprosjektet var også på agendaen.

 

Generalsekretæren gjestet ledermøte

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård åpnet ballet og orienterte om aktuelle saker. – Det er gjennom diskusjon vi utvikler organisasjonen vår, åpnet Sigrid og oppfordret til å komme med spørsmål og innspill. Hjørnegård var innom mange aktuelle saker i sin innledning. – I mars når landet stengte ned på grunn av koronaen ble det fastslått at matproduksjon er en samfunnskritisk sektor, jeg tror dette har gjort noe med folks holdninger til matproduksjon sa Hjørnegård. Generalsekretæren var også innom andre temaer, blant annet dagligvaremeldingen, Brexit og klima.

-Vi har en avtale med Staten om klima-utslipp og vi har utarbeidet en klimaplan. Utslippskuttet i landbruket skal vi ta uten å kutte i kjøttproduksjon, slo Hjørnegård fast.

Vervekampanjen i gang

Sissel Røed Waaler og Nina Basberg orienterte om vervekampanjen vi står foran. – Vi må bli flere, og neste uke sparker vi i gang vervekampanjen, nå er det bare å brette opp ermene og skaffe nye medlemmer til Bondelaget oppfordret Basberg og Røed Waaler.

Sissel Røed Waaler og Nina Basberg orienterte om vervekampanjen

Felles kornprosjekt

Ole Hans Unelsrød, styremedlem i Buskerud Bondelag, orienterte om felles kornprosjekt for de tre bondelagene i Viken. – Kornprosjektet er et prosjekt for å øke kornproduksjon i Viken og rettes seg mot alle som dyrker korn, kunne Unelsrød fortelle. Unelsrød orienterte også om hva som ligger i prosjektet av mer konkrete tiltak.

Genistrek at næringa inngikk klima-avtale med Staten

Tidligere fylkesleder i Buskerud og nå 1. varamedlem til styret i Norges Bondelag, Egil Chr. Hoen innledet på temaet klima. – Jeg vet at mange var skeptiske til at næringa inngikk klima-avtale med Staten, men alternativet ville vært så mye verre. Nå har vi innflytelse og kan være med å legge føringer, fastslo Hoen.  Hoen orienterte også om de åtte satsingsområdene i klimaplanen og klimakalkulatoren. – Vi må heie på klimakalkulatoren, den er et veldig godt verktøy, avsluttet Hoen.

 

Hele ledermøte i Buskerud Bondelag foregikk digitalt