Haug Laa er mer enn gjennomsnittlig opptatt av klimavennlig teknologi, og handler deretter. I fjor gikk de til innkjøp av el-bil. Det var det som fikk Haug Laa inn på tanken om også å produsere strømmen selv. Tråkkemaskinen ble solgt og 21 solcellepaneler kjøpt inn. Nå er anlegget montert på den sørvendte låveveggen.

Håkon Haug Laa har montert solcellepanel på låveveggen hjemme på gården i Ål.

- Jeg har vært opptatt av miljøvennlig teknologi lenge, og kjøpte min første bok om solcelleanlegg på slutten av 80-tallet sier sauebonden fra Ål. Solcellepanelene har ikke endret seg mye siden starten, men har blitt billigere. I tillegg har komponenten som omformer likestrøm til vekselstrøm blitt vesentlig bedre. Det gjør at jeg kan hente ut større effekt i dag enn for bare få år siden fortsetter Haug Laa.

Gården til Haug Laa ligger oppe i dalsiden og har gode solforhold, mens de som ligger i dalbunnen har skygge mye av vinteren. – Her har vi sol hele året, sier Haug Laa fornøyd.

Låveveggen når monteringen starter.

Sjøl om bonden fra Ål nok helst ville blitt sjølforsynt med strøm, vil dette gi et viktig bidrag. Haug Laa håper å produser 10.-12.000 kilowattimer på anlegget.

Solcelleanlegget kostet 70.000 kr i innkjøp, i tillegg kommer kostnader til elektriker og Haug Laa har lagt ned mange arebeistimer selv. Enova har støttet prosjektet med 16.000 kr.

I slutten av forrige uke ble anlegget koblet til og denne uka kommer Kraftnett for å skifte til digital strømmåler. – Da blir det klart for å prøvekjøre anlegget sier en fornøyd Haug Laa.

Ferdigmonterte solscellepanler.