De besøkte Knut Langeteig og fikk en innføring i smågrisproduksjon. Hos kornbonden Ole Hans Unelsrød så de på planteproduksjon og maskiner til planteproduksjon. Per Borge i Skoger Samdrift fortalte om melkeproduksjon på gården.

Besøket ble avsluttet med lunsj og informasjon fra Alf Erik Finsrud fra opplæringskontoret for naturbruk i Buskerud. Alf Erik fortalte om hvordan utdanningen innafor naturbruk er bygd opp og hva slags lærling ordninger det finnes for de som ønsker å ta denne studieretningen. De tre lærerne var veldig fornøyde med informasjon og det de fikk se hos oss i Skoger, sier Albert Hess, leder i Skoger Bondelag.