Det er et stort behov for hjelp.  Ønsker du å hjelpe Bygdeungdommen med en vakt meld din interesse til buskerud@bondelaget.no 

Oversikt over vakter, se her.

Landsstevne