De åtte nye Bondevennene er alle gode representanter for å fremme landbruket og økt matproduksjon!!
 
Bildet på forsiden av saken viser fra venstre: Fylkesleder Torunn Hovde Buskerud Bondelag, Hanne Wendt og Otto Galleberg,fylkesmannens landbruksavdeling, Dag Øyvind Henriksen (H), Astrid Aass, landbruksdirektør og Steinar Berthelsen (Ap).
 
Gjennom stortingsmeldinga ”Velkommen til bords” har regjeringen gitt oss i oppgave å produsere mer mat. Det er mange som støtter oss i dette og som er glad i norsk mat og noen av disse har vi ønsket å utnevne til Bondevenner. Landbruksdirektør Astrid Aass er en av disse, hun har sammen med sine kolleger et stort hjerte og engasjement for landbruket og er levende opptatt av økt matproduksjon, sier Hovde.
 
 
 
 
Fylkesleder Torunn Hovde overrekker T-skjorte og diplom til landbruksdirektør Astrid Aass.
 
 
 
Torunn Hovde overrekker T-skjorte og diplom til Dag Øyvind Henriksen (H) og Steinar Berthelsen (Ap) nærmest Hovde
 
Steinar Berthelsen (Ap) og Dag Øyvind Henriksen (H) er også to sentrale personer som vi har utnevnt til Bondevenner. Begge sitter i fylkestinget og er representert i det regionale partnerskapet for landbruket, og de er begge svært engasjert i landbruket. Vi ønsker å vise at vi setter pris på engasjementet, sier Hovde.