De driver aktivt med tradisjonell drift og tilleggsnæringer innen mat. Gården har tilsammen 100 storfe med smått og stort – med både melkeproduksjon og kjøttfe. I tillegg utstrakt grad av videreforedling. Bakervarer som kling, flatbrød og kaker, syltetøy og geleer av hagebær og skogsbær, og foredling av kjøtt til ferske og speka produkter. De er aktivt medlem i produsentnettverket Eventyrsmak og benytter også dette varemerket på alle produkter.  I tillegg er de pådrivere for Bondens Marked Drammen.

Prisen er på 50.000 kroner og vinneren er automatisk med i konkurransen om den nasjonale BU-prisen som deles ut under Grune Woche i Berlin i januar 2018.