Klokka 15:00 i går var det markeringer over hele landet for å si klart ifra at vi er uenige i den retningen Regjeringa vil ta landet med jordbruksmeldingen som er lagt fram. Dette fikk vi virkelig markert rundt omkring i hel fylket vårt i går. Ikke minst kan vi også glede oss over god mediedekning.

Her er noen smakebiter fra gårsdagens arrangement:

På Ringerike hadde et 40-talls personer møtt opp på Hverven. Her hadde vi besøk av både NRK Buskerud, Ringerikes Blad og Ringeriksavisa. - Vi trenger en politikk som stimulerer til bruk av arealene i hele landet, og øker matproduksjonen i Norge samtidig som matsikkerheten vi har må videreføres, sa lokallagsleder Harald Fagerås i Norderhov til Ringerikes Blad da de besøkte oss under bålaksjon.

Lokallagsleder i Hole landbrukslag og Norderhov Sogneselskap, Per Hafnor og Harald Fagerås.

Bålaksjon på Hverven, Ringerike

Både store og små møtte opp på Hverven.

I Lier brant det flere steder i kommunen. I tillegg til bålet på Åby Gård ved Kjelstad ble det også tent bål på Øverskogen, i Sylling, på Helgerud gård ved Bergflødtveien, på Gilhus gård og i Nøsteveien 100. Saken ble behørig dekket i Lierposten hvor lokallagsleder Wiggo Andersen påpekte at landbruksmeldingen ikke samsvarer med Stortingets vedtatte mål, med blant annet landbruk over hele landet med god utnyttelse av arealene

Her er bålgjengen fra Lier

 

I Hallingdal var det bålaksjon både i Hol og på Gol med god pressedeking fra Hallingdølen. På Gol hadde de tatt plass ved den nye rundkjøring. Håkon Haug Laa kommenterer til Hallingdølen at når Regjeringa nå tar til orde for sterk kostnadseffektivisering der en før var opptatt av å ha livskraftig landbruk i heile landet, fryktar bondelaget at krav til effektivitet vil knekke distriktslandbruket. I Hol hadde det samlet seg en gjeng foran Hol ysteri, holingene hadde også alliert seg med reiselivet.

Fra bålaksjon på Gol.

Her er gjengen fra bålaksjon i Hol.


Også fra bålaksjon i Hol

Da er det på tide å bevege seg litt sørover igjen i fylket. Både i Skoger og Sandsvær var det bålaksjoner. Skoger hadde bål langs E18 og Sandsvær hadde bål langs riksvei 40. Skoger hadde også besøk av fylkesleder Egil Chr. Hoen og saken ble dekket både i radio og TV med intervju av fylkesleder. - Vi ønske å ha ei utvikling i landbruket med trygg og god mat produsert av et levende landbruk over hele landet. Det vi ser konturene av i jordbruksmeldinga undergraver mye av det vi har bygd opp sa Hoen til NRK Østafjells.

Rekrutteringen er i orden i Sandsvær

Her fra bålaksjon i Sandsvær

Bålaksjon i Skoger

Bålaksjon i Skoger - fylkesleder Egil Chr. Hoen intervjues av NRK

Bålaksjon i Skoger.

Også i Krødsherad var det bålaksjon, dette ble behørig dekket av både Bygdeposten og Drammens Tidende som snakket med lokallagsleder Kristoffer Svalastog, - Regjeringen er i ferd med å plukke fra hverandre den norske landbruksmodellen. Derfor vil vi protestere med å tenne bål, sa , leder i Krødsherad Bondelag Kristoffer Svalastog Skinnes til Drammens Tidende og Bygdeposten.