Bra møte med flere temaer

Det var en relativt tallrik delegasjon med tre stortingsrepresentanter og en politisk rådgiver som mandag kveld fikk høre om utfordringer i næringa kommende år. Fra Senterpartiet stilte Else Marie Rødby (Akershus, Justiskomite), Per Olav Tyldum (Nord Trøndelag, Næringskomite), Hans Gunnar Holand(Nordland, Næringskomite) og Peder Ingvaldsen (Politisk rådgiver). De møtte Ola K. Skinnes fra styret i Buskerud Bondelag og Obær AS, Henrik Raastad-Hoel fra Bjertnæs & Hoel og Trygve Hafskjold fra Hafskjold Gartneri.

Representantene fikk se forskjellige produksjoner i Hafskjold gartneri i Lierbyen, blant annet produksjon av crispy-salat,  oppaling av småplanter til grønnsaksproduksjon og produksjon av bjørnebær.

-Utfordringer i grøntnæringa kommende år og hva som er viktig i kommende jordbruksoppgjør var selvfølgellig viktige temar, sier Skinnes.  Tollvern og overgang til prosent-toll der dette er riktig go strømstøtteordningen til veksthusnæringa var også viktige tema. - Oppsummert, et veldig bra møte slår Skinnes fast.

 Drivhuset Hafskjold garnteri

God prat rundt møtebordet