Skog, beite og klima

Fylkesleder Håkon Haug Laa tok opp klima i sitt innlegg i generaldebatten. -Både skogen og graset tar opp mest CO2 når disse ressursen forvaltes. Det er merkelig at de ikke forstår dette i departementene i Oslo. Når bilen går på «treflis», gjennom tredjegenerasjons biodrivstoff er det bioenergi. Når sauen beiter graset er det også bioenergi, fastslo Haug Laa. -Fotosynten hvor vann, sollys og karbondioksid blir til sukker og oksygen kjenner alle her, vi må sørge for at også folk utenfor næringa kjenner fotosyntesen som en grunnpilar i det grønne skiftet avsluttet fylkesleder Haug Laa.

Fylkesleder Håkon Haug Laa

Importvernet må bli bedre.

Wiggo Andersen, lokallagsledere fra Lier, tok opp importvernet i sitt innlegg og understreket at importvernet er helt sentralt for den norske bonden. -Det hjelper ikke å øke norsk matproduksjon slik Stortinget har bestemt dersom vi ikke får avsatt varene våre, sa Andersen. Hvorfor skal vi importere 9000 tonn storfekjøtt når vi har grasarealer som gror igjen? Importvernet må bli enda bedre, avsluttet Andersen.

Lokallagsleder i Lier Wiggo Andersen

Dramatisk nedgang i kornarealet

Det var mange som ville ha ordet i generaldebatten, Nina Basberg og Ole Hans Unelsrød hadde også forberedt seg på innlegg om henholdsvis kvinner i landbruket og korn men ble ikke trukket ut til to-minutters innlegg.

Ole Hans Unelsrød benyttet anledningen til replikk på temaet korn. – Kornarealet er nå det laveste siden 1972. De siste 30 åra har det forsvunnet 34.000 da i snitt og vi har mistet 600 kornprodusenter i året. Korn forsvinner fra randsonene.  2019 tipper jeg blir rekordår for nedgang i kornarealet. Siden 2005 har kornarealet i samtlige kornfylker gått ned, grasarealet har også økt i alle disse fylkene, sa Unelsrød i sitt innlegg. – Dette er en utvikling som ikke kan fortsette, legger Unelsrød til.

Nina Basberg og Ole Hans Unelsrød prøver å få to-minutters innlegg.

 

Flere bilder fra Bondetinget

Deler av Buskerud-benken

Lars Petter  Bartnes og Olaug Bollestad etter Bollestads innlegg

Fylkesleder Håkon Haug Laa i samtale med Knut Erik Ulltveit

Lars Halvard Wetterstad (til venstre) sitter i Norges Bondelag sin valgnemd. Her i samtale med Knut Olav Stryken, lokallagsleder i Nedre Eiker