Lier Bondelag kåret til årets lokallag

Juryens begrunnelse for at Lier Bondelag gikk helt til topps var blant annet at de over flere år har hatt et jevnt og høyt aktivitetsnivå. I 2017 arrangerte de flere fagkvelder, Åpen Gård og Bondepub, og deltok på en lokal matfestival. De har også laget en informasjonsvideo om det lokale landbruket. Lier Bondelag er i tillegg aktive i flere utvalg som Klimaforum for landbruket, fylkets jordvernallianse og andre lokale foreninger.

Lokallagsleder Wiggo Andersen ble overrasket da Lier ble kåret til årets lokallag på årsmøte i Buskerud Bondelag. Buskerud Bondelag nominerte laget videre, og overraskelsen var ikke mindre da de ble kåret til årets bondelag også på årsmøte i Norges Bondelag

- Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro, sier Wiggo Andersen. -Dette er en lagseier sier Andersen, og det er jo veldig hyggelig at jobben vi gjør blir satt pris på. Men aktivitet koster, så sjekken på 30.000 kroner kommer godt med i ei slunken lagskasse fastslår Andersen.

- Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro, sier Wiggo Andersen. -Dette er en lagseier sier Andersen, og det er jo veldig hyggelig at jobben vi gjør blir satt pris på. Men aktivitet koster, så sjekken på 30.000 kroner kommer godt med i ei slunken lagskasse fastslår Andersen.

En fornøyd lokallagsleder i Lier Bondelag, Wiggo Andersen