Øvre Eiker kåret til årets lokallag

Juryens begrunnelse for at Øvre Eiker ble kåret til årets lokallag i 2016 er blant annet at: Laget har hatt høy aktivitet over tid, de har vært synlig på flere arenaer, de har vært politisk aktive og de har hatt god medlemsvekst.

- Det er en store ære, og anerkjennelse av at vi har gjort noe riktig. Alle setter jo pris på å bli satt pris på, for å si det sånn, sier lokallagsleder Per Olav Krekling. - Vi har jobba jevnt og trutt og fjoråret var ikke noe ekstraordinært for oss. Dette er et resultat av arbeid over lang tid, sier Krekling. Han forteller også at et aktivt landbruksmiljø i Øvre Eiker bidrar til å skjerpe lokallaget når neste års aktivitetsplan planlegges.

 

Aktiv delegasjon fra Buskerud

Det var en aktiv gjeng fra Buskerud  under generaldebatten, Fylkesleder Egil Chr. Hoen, nestleder Håkon Haug Laa, styremedlem Lina Bjørk Sørby og lokallagsleder Truls Ødegår hadde alle innlegg under generaldebatten. Temaene spente fra næringspolitikk til investeringer, jordbruksforhandlingene og HMS.

Her var vi Buskerud-delegasjonen.

Fornøyde delegater fra Buskerud

Generaldebatten

Håkon Haug Laa tok opp næringspolitikk i sitt innlegg i generaldebatten.

- Jeg er opptatt av næringspolitikk og har regnet på timelønna for de enkelte produksjonene og referansebrukene som kan variere fra 252 kr/time til – 61 kr/time sa Haug Laa og oppfordret årsmøtet til å tenke igjennom om vi skal prioritere budsjettkroner til å kompensere for driftsulemper eller stimulere produksjoner som det er underdekning av. 

Håkon Haug Laa på talerstolen

Truls Ødegård tok opp investeringer som tema og la vekt på arealgrunnlaget. - Investeringer skal tjenes inn med produksjon ikke med brøyting eller annet arbeid. Bærekraft og arealgrunnlaget på gården må ligge til grunn for investeringene. Lønnsomheten i næringa må opp, sa lokallagsleder Truls Ødegård til årsmøtet.

Truls Ødegård på talerstolen

 

Fylkesleder Egil Chr. Hoen tok opp tråden etter jordbruksoppgjøret, og refererte til at vi nå for lengst skulle vært ferdig med jordbruksforhandlingene.

- Det er vi dessverre ikke, og vi står i en underlig situasjon hvor vi etter alt å dømme blir innkalt til fordelingsdrøftinger med landbruksdepartementet etter at oppgjøret er behandla i Stortinget på fredag sa fylkesleder Hoen. - Dersom forhandlingsutvalget velger å bli med på den videre reisa i forbindelse med sluttføringen, vil det være avgjørende for oss å avklare at vi har en del ufravikelige posisjoner som vi må tilkjennegi før drøftingene starter. Jeg forutsetter også at jordbruksmeldinga legges til grunn for denne jobben, og at de føringene som legges fra Venstre og regjeringspartiene i Stortinget må følge den vedtatte meldinga avsluttet Hoen

Fylkesleder Egil Chr. Hoen

Lina Bjørk Sørby satte i sitt innlegg fokus på HMS og brukte farens skade som eksempel.

- Under vedlikeholdsarbeid på gården skadet faren min hånd og fingre, neglene måtte trykkes på plass. I ettertid ser en at  skadeomfanget kunne vært begrenset ved å en så enkel ting som å bruke hansker. Som bønder er vi den viktigste ressursen på gården, og vi må huske på å tenke sikkerhet i hverdagen, enkle grep kan være viktig, sa Bjørk Sørby til årsmøtet.

Lina Bjørk Sørby

Fornøyde Buskerud-delegater på årsmøte, Truls Ødegård og Per Olav Krekling

Resten av Buskerud-delegasjonen.