Livlig samtale

Diskusjonen gikk livlig rundt bordet om alt fra mangelen på satsing på korn slik som det lå i Statens tilbud til å gjøre noe med kjedenes innkjøpsmakt og viktigheten av tollvernet.

 Det ble sett konturene av å møte jordbruket på mange av forhandlingsutvalgets krav, men det var enighet rundt bordet om at nivåene var for lave på de aller fleste områdene. Det ble tatt til orde for at dette måtte være et utgangspunkt for å gå i dialog med staten, og se hva som kunne være i en forhandlingsgevinst. Korn ble fremhevet som noe av det som det burde bli lagt mer i potten til. Kornarealet vil fortsette å falle på Østlandet om dette blir stående som fasit. Etter lunsjen startet flere traktoren for å fortsette mede våronna og gjøre mest mulig før regnværet som er meldt kommer.