Norges Bondelag står bak arrangementet i samarbeid med Norskog, Norges skogeierforbund, Glommen skog, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk sau og geit, Norges Jeger- og fiskerforbund, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk

Fra søndre deler av Buskerud oppfordrer vi til å bruke kollektivtransport.

Vi setter opp busser fra Hallingal og Numedal som vist under. Påmelding til bussene:

Hallingdal: 99 35 74 24

Numedal: 90 11 54 12

Busstider
AvgangStoppAvgangStopp
Norefjord (Eid)14:00Geilo (Geilojordet)

13:30

Rødberg (kryss Norefjord)14:10Hagafoss (kirken)13:40
Veggli vertshus14:40Ål (Statoil)14:00
Lampeland (Statoil)15:00Gol (Skyss-stasjon)14:25
Kongsberg (Shell)15:20Nes (Shell)14:45
  Gulsvik (Cirkel K)15:15
  Sokna (Rustad kafe)15:35
Oslo17:00Oslo17:00

Bussen returnerer etter at arrangementet er ferdig.