Først i Norge med å dyrke ruccola

Gjermund Kristoffersen er eier og daglig leder på Elstøen gartneri og er 5.generasjon på gården. Kristoffersen kunne fortelle at det var foreldrene som startet med gartneri og at de på slutten av 70-tallet begynte med ulike salat-typer.

-Vi omsetter for ca. 200 MNOK og av dette er 120 MNOK norske produkter. Utenom norsk sesongen importerer vi direkte fra produsenter i Italia, Frankrike og Spania, sa Kristoffersen. Han la også til at Bama er største kunde og tar 70% av omsetningen i gartneriet.

Kristoffersen kunne videre fortelle at han overtok i 2005. – Vi vokste veldig fort fra 2007 og hadde «voksesmerter» og vi driftet etter hvert opp mot 3000 dekar som også er arealet i drift nå, fastslo Kristoffersen.

Utenlandsk arbeidskraft viktig

Bedriften er avhengig av utenlandsk arbeidskraft og har i stor grad basert seg på polsk arbeidskraft og arbeidstakere fra Vietnam som hovedstammen. -Pandemien har også for oss betydd mangel på arbeidskraft og at vi ikke fikk høstet inn det vi skulle av varer, fortalte Kristoffersen

Bo Leivestad har vært ansatt som personalansvarlig siden 2013. Med 90 ansatte i pakkeriet og om lag 110 ute må bedriften ha en personalansvarlig. – Vi er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft, understreket Leivestad og Kristoffersen.

Leivestad fortalte at de ansatte, primært de polske, organiserte seg i 2012/2013 og at det da ble inngått tariffavtale. – Vi er de eneste innenfor vår bransje som har tariffavtale, fortalte Leivestad.  

Kristoffersen kom til slutt med en oppfordring til Bondelaget om å jobbe for at det blir mer forståelse i samfunnet for at næringa er avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

 

Fylkesleder Håkon Haug Laa følger med når daglig leder og eier Gjermund Kristoffersen forteller om drifta.