Hvert år i oktober samles landbruksfamilien i Buskerud til temadag. Arrangementet er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag og Buskerud Bondelag. Et rikholdig program med matnyttige tema førte til at mange både fra næring og forvaltning deltok på møtet.Landbruks- og miljødirektør hos Fylkesmannen i Buskerud, Gunhild Dalaker Tuseth åpnet fagdagen og ønsket velkommen,

Per Liahagen, styreleder i Buskerud Landbruksselskap, var første innleder og åpnet dagen med å sette bruk av utmarksbeite inn i et historisk perspektiv. - Beitebruksplaner er viktige dokument for å dokumentere beitebruken og beiteressursene. I utarbeidelsen av beitebruksplaner bør også innmarksbeite tas med, sa Liahagen.  Liahagen påpepekte at kunnskapen om beitbruken ofte er liten blant politikere.  - Kommunen må diskutere hvordan en vil forvalte disse beiteressursene og det er viktig å komme inn så tidlig som mulig i planprosessen. Det er viktig at beitebruksplanen blir en del av kommunedelplan, poengterte Liahagen.

Per Liahagen, styreleder i Buskerud Lanbdruksselskap

Nes Bondelag hadde møtt mannsterke opp.

 

Aslak Botten fra NLR ga oss praktiske eksempler på hvordan de hadde gått fram når de utarbeidet beitebruksplan for Gol.

Gunvor Synnøve Green er jordbrukssjef i Sigdal kommune som er en stor hyttekommune. – Vi er 3500 innbyggere og har 5000 hytter, det kan by på noen utfordringer med beitenæring og hytter i samme område, sa Green.

Jon Bergerud er bonde og aktiv beitebruker på Hardangervidda og i fjellområdet rundt gården. Bergerud framhevet fordelen med å ha beitbruksplaner. Bergerud framhevet også at det er viktig å snakke med folk som en møter når en er ute på tilsyn. – Det skaper forståelse for næringa vår, sa Bergerud.

Fagsjef i Animalia, Katrine Andersen Nesse og seniorrådgiver hos Fylkesmannen i oppland Sidsel Røhnebæk holdt også interessante innlegg.

Olav Håkon Sando driver et enkeltmannsforetak og dro oss igjennom hvordan Flæfjelldrifta ble startet opp. Sando har lang erfaring som gjeter og kunne fortelle at Flæfjelldrifta omfatter et område på ca. 75.000 da med 2.500 sau på beite. Sando viste oss også en rekke flotte bilder fra både tilrettelegging av beiteområdet, tilsyn og sanking.

Olav Håkon Sando

Marit Torsrud Nerol og Ingvild Sundgot fra Ål kommune dro oss igjennom prosjektet «Ny giv i Landbruket i Ål» og hvordan revisjon av beitebruksplan er en viktig del av dette prosjektet.