Studietforbundet Næring og Samfunn Buskerud, landbruk arrangerer kurs, et av kursene i høst er Bedre Bonde i samarbeid med Ål Bondelag og Landbruksrådgivninga.  Bedre Bonde kurset er nå i gang på Ål. Lokallagsleder i Ål, Håkon Haug Laa, kan etter første kurskveld melde om fornøyde deltagere så langt. Det er Aslak Botten fra Norsk Landbruksrådgivning, Gol som er kursleder. - Dette ser ut til å bli et bra og nyttig opplegg sier lokallagsleder Laa og ser fram til fortsettelsen. Han avslutter med å skryte av både kursleder og bevertningen.

10 deltagere deltar på Bedre Bonde kurset på Ål-