Norderhov Sogneselskap stiller som lokal arrangør med kurs fem dager

Kurset er åpent for alle og holdes på Benterudstua, Hønefoss, kl. 19.00 - 22.00 på følgende dager:

 04. januar (torsdag)

 22. januar (mandag)

 1. februar (torsdag)

 12. februar (mandag)

 21. februar (onsdag)

Hol Bondelag stiller som lokal arrangør med kurs tre lørdager

Kurset er åpent for alle og holdes på Geilo 10:00 - 16:00 på følgende lørdager:

13. januar

27. januar

03. februar

 

Mer info om kurset

 

Påmelding for begge kurs: Du melder deg på til SNS BL, v/Ingrid M. Bermingrud Terum på e-post: ingridT@naeringogsamfunn.no eller tlf. 91116080. Frist: Snarest.

Kursavgift: Medlemmer i Norges Bondelag kr 2.000,-. Andre kr 2.300,-.