Gode forhold for korndyrking

-Bestefaren min kjøpte gården i 1933 og jeg er 3.generasjon som driver gården. Vi har 940 da eid jord i tillegg leier vi jord. Vi driver med korn, hovedsakelig hvete, og vi har både høst- og vårhvete, fortalte Henrik Horneman. Gården har også hatt noe raps og åkerbønner. Gården ligger ved Steinsfjorden og 6 bønder har gått sammen og har felles inntak for vanningsanlegg.

Henrik Hornemann orienterte om drifta

Gård med historisk sus

Stein gård er en av de gamle viking-gårdene. Hovedhuset er fredet både utvendig og innvendig og på tunet ligger også de gamle kirkeruinene som også er fredet. Fra Stabburet er det god utsikt til Halvdans-haugen hvor myten sier at hodet til Halvdan Svarte er begravet.

Halvdanshaugen

Nytt korntørkeanlegg og flisfyringsanlegg

Korntørkeanlegget ble ferdig i fjor og hver av siloene rommer 530 kubikk. Inn- og utmatingen kan ta unna 60 kbm/time, en elevator frakter kornet opp til toppen hvor det «støvsuges» på veien. Tørka er er ei varmluftstørke. I tillegg har de også korntørke på låven som består av 14 mindre siloer, samlet har gården overkapasitet på lager- og tørkekapasitet og den ene siloen er i dag leid ut til Ringerike kornsilo.

Flisfyringsanlegget er også fra 2022, gården har 4000 da skog på Krokskogen – her hentes trevirke til flisfyringsanlegget. Flisfyringsanlegget forsyner 3 kornsiloer, 3 bolighus med oppvarming av varmtvann og et verksted.

Fylkesleder Håkon Haug Laa takket for at vi fikk komme på besøk og overrakte litt lokal drikke fra Røyse presseri.

 

Henrik Hornemann foran tørke- og lager anlegget.

Ivrige årsmøtedeltagere fikk titte inn i siloen.

De gamle kirkeruinene som står på gården er fredet.

Besøkte også gammelt kornmagasin

Før bussen gikk til Stein Gård rakk vi også å bese det gamle kornmagasinet som ligger på Helgelandsmoen. Seniorrådgiver fortalte om historien bak opprettelsen av sogneselskapene og oppretting av kornmagasiner.