Lier Bondelag

I Lier Bondelag ble Hans Kristian Jensen (38) valgt som ny leder. Hans Kristian Jensen driver Sandaker gartneri med helårsproduksjon av agurk og salat. Ved siden av har Jensen epleproduksjon. 

Hans Kristian Jensen, leder i Lier Bondelag.

 

Hol Bondelag 

I Hol Bondelag ble Liv Marit Hamarsbøen (39) valgt som ny leder. Liv Marit Hamarsbøen driver med melkeproduksjon og videreforedling, som en del av Ostebygda. Om sommeren driver Hamarsbøen aktiv stølsdrift i Havsdalen. 
 

Liv Marit Hamarsbøen, leder i Hol Bondelag.