Ådal Bondelag hadde årsmøte på Kirkestuene på Hallingby 25.10. Drøyt 20 personer hadde funnet veien til årsmøte. Sven Brun ble gjenvalgt som leder og med seg i styret har han han Ole Ringerud, Ole Andreas Bang, Janne Heen og Thor Martin Heen. Ådalen hadde besøk av org.sjef Wenche H. Redzepi på årsmøtet.

Lokallagsleder Sven Brun i Ådalen

 

Røyken Bondelag avholdt sitt årsmøte 25.10. på Frøtvedt. Her ble Toril Kure gjenvalgt som leder. Røyken hadde besøk av Lina Bjørk Sørby fra fylkesstyret og var bedt om blant annet å si litt om rekruttering.

Hurum Bondelag hadde årsmøte 26.10. på Holmsbu bad og hadde besøk av nestleder i Buskerud Bondelag Lars Halvard Wetterstad som orienterte om aktuelle saker. Jakob Lajos Volent ble gjenvalgt som leder.

Hemsedal bondelag hadde sitt årsmøte 26.10. på Hemsegarden. Olav Huso ble gjenvalgt som leder. Med seg i styret har han Nils Erik Finset, Torstein Tuv, Geir Hagen og Henning Flaget.

Fra venstre på bildet Nils Erik Finset, lokallagsleder Olav Huso, Torstein Tuv

Hemsedal hadde også besøk av Håkon Haug Laa fra fylkesstyret i Buskerud Bondelag som orienterte om aktuelle saker.

Håkon Haug Laa innleder på Hemsedal Bondelag sitt årsmøte.

Norderhov Sogneselskap hadde også årsmøte 26.10. på Benterudstua. Her ble Harald Fagerås ble gjenvalgt som leder. Norderhov Sogneselskap hadde besøk av Ole Hans Unelsrød fra fylkesstyret i Buskerud Bondelag.

Årsmøte i Norderhov Sogneselskap på Benterudstua.

 

Lokallagsleder Harald Fagerås i Norderhov Sogneselskap

Skoger hadde årsmøte 26.10. Her ble Albert Hess gjenvalgt som leder. Med seg i styret har han Trond Hageland, Per Terje Guriby, Per Jensen og Morten Ottesen Haldorhamn

Skoger hadde besøk av fylkesleder Egil Chr. Hoen på sitt årsmøte, Hoen orienterte om aktuelle saker fra Buskerud Bondelag.

Styret i Skoger Bondelag

Ål hadde også årsmøte denne uka, de var samlet på Sundre Gjestestue 27.10. Her ble Vidar Kolbjørnsgard gjenvalgt som leder.

 

Øvre Eiker hadde også sitt årsmøte 27.10. Øvre Eiker hadde besøk av fylkesleder Egil Chr. Hoen på sitt årsmøte, Hoen er også hjemmehørende i Øvre Eiker. Per Olav Krekling ble gjenvalgt som leder på årsmøtet.