Nye lokallagsledere

Årsmøtene i lokallaga fortsetter, og vi har hatt flere lederbytter. I Sigdal og Eggedal bondelag tar Morten Nerumshagen over statfettpinnen etter Kristin Elvatun og i Ådalen landbrukslag ble Sven Bruun takket av og Ole Ringerud jr, overtok som ny leder. Magne Øynebråten fortsetter som leder i Gol bondelag. Vi gratulerer alle!

Årsmøte i Gol bondelag

Gol bondelag hadde sitt årsmøte20. oktober. Her tok hele styret gjenvalg. Laget hadde besøk av fylkesleder Egil Chr. Hoen som orienterte om aktuelle saker som Buskerud Bondelag jobber med. Traktor på vei ble også et tema som ble diskutert. Laget inviterte også til bondepub etter årsmøtet.

Årsmøte Gol bondelag

 

Årsmøte i Sigdal og Eggedal bondelag

Også Sigdal og Eggedal bondelag hadde årsmøte fredag 20. oktober. Nesleder i Buskerud Bondelag Håkon Haug Laa besøkte årsmøtet også i år for å fortelle om hvordan det har gått etter at solcellepanelet ble innstallert på låveveggen. I tillegg orienterte Haug Laa om akutelle saker fra Buskerud Bondelag. Morten Nerumshagen tok over som lokallagsleder etter Kristin Elvatun, Elvatun fortsetter i styret.

 Årsmøte i Sigdal og Eggedal

 

Årsmøte i Ådalen landbrukslag

Ådalen landbrukslag hadde årsmøte 24. oktober med nærmere 25 deltagere. Her ble Ole Ringerud jr. ny lokallagsleder og Sven Bruun ble takket av. Landbrukslaget hadde besøk av Ingeborg Løken fra landbrukskontoret som orienerte om søknadsfrister for produksjonstilskudd. Løken orienterte også om at grøftetilskuddet nå er økt til 2000 kr/da og at kommunen skal ha periodisk vedlikehold av gårdskartene i 2018, Organisasjonssjef Wenche H, Redzepi orienterte om aktuelle saker fra Bukskerud Bondelag.

 

Nyvalgt leder Ole Ringerud jr. takker av Sven Brun

Årsmøte i Ådal landbrukslag

Årsmøte i Ådal landbrukslag