Hole Landbrukslag var samlet på Gjesvold Gård med drøyt 25 deltagere. Leder Per Hafnor kunne fortelle om et år med mange aktiviteter. Om en aktivitet skal trekkes fram må det være markeringen under Tour of Norway. Landbrukslaget gjorde seg bemerket med bannere og aktivitet langs løypa, Per Ullern ble intervjuet av Sigurd Sollien på P4 og Hole Landbrukslag kunne både ses og høres på TV-sendinga.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker orienterte organisasjonssjef Wenche H. Redzepi om aktuelle saker framover, blant annet vervestafetten som settes i gang på ledermøte i Buskerud Bondelag.

Hele styret ble gjenvalgt, og styret består av Per Hafnor leder, Ole Martin Borgen nestleder, Jon Tveiten Skuterud kasserer, Ingvild Collet-Hanssen sekretær, Per Ullern styremedlem, Christian Fagerås styremedlem. Varamedlemmer er Mads Telste Bye, Anne Sofie Rytterager og Erik Bjerke. Under, bilde av styret i Hole Landbrukslag

Flesberg Bondelag avholdt også sitt årsmøte 22.10. I tillegg til ordinære årsmøtesaker orienterte jordskiftedommer Knut Klev om rettigheter og avtaler som følger eiendommer, som for eksempel beiterett, veirett, gjerdeplikt og jordskiftesaker. Silje Ljøterud Bergan, 1.vara til fylkesstyret var også til stede på årsmøte. Rollag og Veggli bondelag og Flesberg bondelag har slatt seg sammen og nytt navn på lokallaget ble vedtatt som årsmøtesak.  Nytt navn ble Flesberg og Rollag Bondelag. Nytt styre ble valgt, og styret består av Arne Garaas leder, Jes Ole Baalerud nestleder, kasserer Hellik Rindem, styremedlemmer Anders Bakken og  Tommy Lid. 1. vara Silje Ljøterud Bergan og 2. Vara Ole Kristian Ulland. Under, bilde av styret i Flesberg og Rollag Bondelag.

Hurum Bondelag hadde sitt årsmøte på Holmsbu Bad 22.10. I tillegg til ordinære årsmøtesaker hadde laget besøk av Christian Størmer som ga en innføring i søk med metalldetektor på jorder. Fra årsmeldingen trakk leder Jakob Volent fram blant annet vellykket gjennomføring av Åpen Gård med mange besøkende. Laget har også hatt flere sosiale arrangementer i løpet av året.

Det nye styret består av Jacob Lajos Volen leder, øvrige i styret er Nils Petter Lunde-Fossum, Runde Sandsether, Magnus Raymond Myhrene, Tonje Ouff, Hans Harald Wennersgård og Erik Røkkeberg. Under, bilde av styret i Hurum Bondelag