Gol var førstemann ut med sitt årsmøte 18.10. Lokallagsleder Magne Øynebråten kunne fortelle at 20 medlemmer hadde funnet veien til Solstad Hotell hvor de avholdt sitt årsmøte, noe de var godt fornøyd med. Magne Øynebråten ble gjenvalgt som leder. Stian Haugen ble valgt som nytt styremedlem, ellers ble det ingen endringer i styret. Gol Bondelag hadde besøk av Håkon Haug Laa fra fylkesstyret i Buskerud Bondelag.

Sandsvær landbrukslag hadde sitt årsmøte 20. oktober med besøk fra Ole Hans Unelsrød fra styret.

Henning Aannestad Pedersen ble gjenvalgt som leder og med seg i styret har han Erik Hjermundrud, Trond Pedersen, Tor Erik Lande (ny), Morten Ulleberg og Halvor Saatvedt.

På bildet fra høyre; Erik Hjermundrud, Henning Aannestad Pedersen, Trond Pedersen og Tor Erik Lande.

Flesberg og Rollag hadde sitt årsmøte på Lampeland Hotell 20.10. De hadde besøk av nestleder i Buskerud Bondelag, Lars Halvard Wetterstad. Her ble Arne Garaas gjenvalgt som leder og de sittende styremedlemmene ble også gjenvalgt.

Sistemann ut i uke 42 var Krødsherad Bondelag som hadde sitt årsmøte 21.10. hos Ole Erik Bjøre. Kristoffer Svalastog ble gjenvalgt som leder, det samme ble resten av styret. Årsmøtedeltagerne kunne også nyte en god middag etterårsmøtet. Krødsherad kommune ønsker å innføre eiendomsskatt og lokallaget kommer til å jobbe videre med denne saken. - Årsmøtet vedtok at lokallaget skal jobbe videre med saken om eiendomsskatt på bolighus på landbrukseiendommer og hytter knyttet til landbrukseiendommen slik at vi kommer best mulig ut, sier lokallagsleder Kristoffer Svalastog.