Magne Øynebråten gjenvalgt som leder i Gol

Gol Bondelag hadde årsmøte 15. oktober på Solstad hotell. De hadde besøk av tidligere byrådsleder i Oslo, Erling Lae. Lae er mangeårig hytteeier i Hallingdal og snakket om turisme og landbruk og både fordelene utfordringene med at landbruket og turismen er så tett på hverandre. Årsmøtet hadde også besøk av Ole Anders Hodnungseth fra fylkesstyret. Gol bondelag var involvert i øvelsen som Buskerud Bondelag hadde på beredskapsplan i vinter og Hodnungseth oppsummerte litt fra øvelsen. Hodnungseth tok også for seg jordbruksavtalen og aktiviteter og saker som Buskerud Bondelag jobber med.

Magne Øynebråten ble gjenvalgt som leder i Gol bondelag.

Gol Bondelag hadde invitert Erling Lae til å innlede

Kari Solibakke Klev nye leder i Flesberg og Rollag/Veggli

Flesberg og Rollag/Veggli hadde sitt årsmøte på Lampeland 18. oktober. Her ble Kari Solibakke Klev valgt som ny leder, hun tok over etter mangeårig lokallagsleder Arne Garaas. Klev har med seg følgende i det nye styret; Jes Ole Baalerud, Hellik Rindem, Einar Aarvelat og Silje Ljøterud Bergan.

Styremedlem i Buskerud Bondelag, Ole Hans Unelsrød besøkte årsmøte. Unelsrød orienterte årsmøte om aktiviteter framover og hvilke saker Buskerud Bondelag jobber med og skal jobbe med framover.

Mangeårig lokallagsleder i Flesberg og Rollag/Veggli takkes av

 

Vidar Kolbjørnsgard gjenvalgt som leder i Ål

Ål Bondelag hadde årsmøte 23.okober i hyggelig omgivelser på Sundre Gjestegård. I tillegg til de ordinære årsmøtesakene hadde laget invitert fagkonsulent fra Felleskjøpet. Fagkonsulenten gikk i dybden på fôring av ulike dyreslag som var relevant for Ål.  Årsmøtet hadde også besøk av nestleder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa. Laa kunne fortelle om både god stemning og god mat. Haug Laa orienterte om aktiviteter i Buskerud Bondelag framover og hvilke saker styret jobber med.

Vidar Kolbjørnsgard ble gjenvalgt som leder, det samme ble resten av styret.

 

Wiggo Andersen gjenvalgt som leder i Lier

Lier Bondelag hadde sitt årsmøte på Frukt- og juletregården 24. oktober. Lokallagsleder Wiggo Andersen ønsket velkommen til møtet og redegjorde for en svært så fyldig årsmelding. Laget hadde stor aktivitet og jobbet med mange saker, noe som også overbeviste juryen i Norges Bondelag slik at laget ble kåret til årets bondelag på årsmøte i Norges Bondelag. – Jeg ble svært overrasket da telefonen fra Norges Bondelag kom, fortalte lokallagsleder Andersen til årsmøtet og understreket at dette vær en lagseier.

Ragnar Swift fortalte litt om bakgrunnen og drifta på Frukt- og juletregården. Årsmøtet hadde også besøk av organisasjonssjef Wenche H. Redzepi som informerte om aktiviteter og saker som Buskerud Bondelag jobber med.

Wiggo Andersen ble gjenvalgt som leder, og med seg i styret har han Hans Kristian Bjørnstad, Emil Moen, Ragne Helene Ravnsborg, Sverre Hartvik Renskaug og Thomas Kjos Bakke. Andersen delte også ut påskjønnelser til ildsjeler i lokallaget.

Styret i Lier Bondelag

Styret i Lier gjorde stas på ildsjeler gjennom mange år i Lier Bondelag

 

Brynjar Kalager Folkvord ny leder i Hurum

Hurum Bondelag holdt sitt årsmøte på Holmsbu badehotell 24. oktober. Årsmøtet hadde besøk av Steffen Green fra styret i Buskerud Bondelag. Tørkesituasjonen og avlingsskadeordningen ble en naturlig del av årsmøtet og Green gikk igjennom hovedtrekkene. Green gikk også igjennom hva som skjer framover i Buskerud og hvilke saker vi jobber med. Laget har et ønske om å besøke skolene framover for å fremme landbruket og kunnskap om matproduksjon. Hurum var også klare på at de igjen ønsket å arrangere Åpen Gård, laget vil også ha fokus på jordvern framover. Green var også innom jordbruksforhandlingene og at det nå blir mer desentraliserte møter med det eget møte for søndre Buskerud, dette ble tatt godt imot av årsmøtet.

Per Johan Høglund gjenvalgt som leder i Nore og Uvdal

Det var god mat og god stemning på Rødberg hotell når Nore og Uvdal bondelag avholdt sitt årsmøte 24. oktober på Rødberg hotell. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene var også det å få klarere retningslinjer for fordeling av jaktkort i Geitvassdalen tema. Det ble understreket på møtet at det er viktig å ha et oppegående styre og bondelag i bygda. Årsmøtet hadde besøk av nestleder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa. Laa orienterte om aktiviteter framover i Buskerud Bondelag og hvilke saker styret jobber med.

Per Johan gjenvalgt som leder,  Kjell Borge gikk ut av styret.

Årsmøte i Nore og Uvdal bondelag

Ole Øvrejorde gjenvalgt som leder i Hol

Hol valgte i år å arrangere årsmøte på dagtid, noe de fikk gode erfaringer med flere oppmøtte enn tidligere. Årsmøte ble avholdt i kantina på Hol næringspark hvor det ble servert småmat og Hodnungseth kunne rapportere om god stemning. Årsmøte hadde besøk av Ole Anders Hodnungseth fra styret i Buskerud Bondelag, som blant annet fokuserte på verving. Laget jobber for å få opp aktiviteten og har blant annet arrangert fire bondekafèer i året som har gått. Årsmøtet var nysgjerrige på regionreformen, og Hodnungseth orienterte om at rapporten fra organisasjonsutvalget også vil bli sendt ut på høring til lokallaga. Som leder av husdyrutvalget orienterte også Hodnungseth litt om arbeidet her.

Ole Øvrejorde ble gjenvalgt som leder i Hol

Per Hafnor gjenvalgt som leder i Hole

Hole holdt sitt årsmøte 25. oktober på Generalen Hotell og Nina Basberg . I tillegg til de ordinære årsmøtesakene var også brannsikkerhet tema på årsmøtene Det har vært mye bra fokus på låver og andre driftsbygninger, men ikke så mye på boligene. Hole landbrukslag jobbe videre med. Hole har flere verneverdige bygninger og det var ønske om at dette ble et tema, styret tok med seg dette videre.

Arnt Sæther underholdt med sin visjon om å være inspirator og spre glede. Årsmøte hadde besøk av Nina Basberg fra fylkesstyret i Buskerud Bondelag. Basberg informerte om aktiviteter framover og saker som Buskerud Bondelag jobber med.

Per Hafnor ble gjenvalgt som leder i Hole landbrukslag,  med seg i styret har han Tone Fuglerud (ny), Jon tveiten Skuterud, Ingvild Collet Hanssen. Christian Fagerås og Nils Moesødegård.

Styret i Hole Bondelag