Roxana Stangeby ny leder i Sigdal og Eggedal og Eggedal Bondelag

Sigdal og Eggedal hadde sitt årsmøte på Eggedal Borgarstue 14. oktober. Her ble Roxana Stangeby valgt som ny leder. Møtet startet med en god middag, og fortsatte med interessante foredrag om karbonbinding. Sigdal og Eggedal bondelag hadde satt karbonbinding på agendaen med interessante foredrag. – Det er veldig fint å få komme ut igjen til lokallaga og treffe medlemmene våre, sier fylkesleder Håkon Haug Laa som deltok på årsmøtet. Haug Laa orienterte om aktuelle saker både fra Buskerud Bondelag.

Foredrag om karbonbinding på årsmøte i Sigdal og Eggedal bondelag

Liv Marit Hamarsbøen fortsetter som leder i Hol Bondelag

Også Hol Bondelag hadde sitt årsmøte 14. oktober. Her ble Liv Marit Hamarsbøen gjenvalgt som lokallagsleder. – Vi har god erfaring med å ha årsmøte på dagtid, så det gjorde vi også i år hvor vi holdt møtet på Hol Høyfjellespensjonat, sier Hamarsbøen. Hol Bondelag hadde besøk av fylkesleder Håkon Haug Laa som orienterte om aktuelle saker både fra Norges Bondelag og Buskerud Bondelag.

Stine Bjerkeengen fortsetter som leder i Ådalen landbrukslag

Det var godt oppmøte da Ådal landbrukslag holdt sitt årsmøte på Ringerudsetra fredag 15. oktober. Styret hadde slått på stortromma og inviterte til tre-retters middag på Ringerudsetra i forbindelse med årsmøte. Stine Bjerkeengen ble gjenvalgt som leder, og Per Brentebråten ble nytt varamedlem til styret.  – Vi er veldig glade for det gode oppmøte, folk så ut til å kose seg over endelig å kunne treffes igjen, sier lokallagsleder Bjerkeengen. På årsmøte ble det også redegjort for aktiviteter siste arbeidsår. Aashild Bang deltok fra styret i Buskerud Bondelag og orienterte om aktuelle saker. – Det var stor spenning i lokallaget knyttet til hva som skjer i landbruket framover etter regjeringsskiftet, sier Aashild Bang som også kunne bekrfte den gode stemningen på årsmøtet-

Hans Kristian Jensen gjenvalgt som leder i Lier Bondelag

Lier Bondelag hadde sitt årsmøte 19. oktober i Lier samfunsshus. Her ble Hans Kristian Jensen gjenvalgt som leder. - Vi har så heldige at vi også fikk besøk av leder i Norges Bondealg, Bjørn Gimming som blant annet tok for seg prioriterte arbeidsgoppgaver framover, sier lokalalgsleder Hans Kristian Jensen.  Fra fylkesstyret i Buskerud bondelag deltok Ola Kure Skinnes, han tok for seg behovet for utenlandsk arbeidskraft i næringa. - Det er fint å komme ut til lokallaga og detter er jo et tema som er veldig aktuelt i Lier sier Kure Skinnes. 

Leder i Norges Bodnealg, Bjørn Gimming, innledet på årsmøte i Lier Bondelag