Sigdal og Eggdal Bondelag avholdt sitt årsmøte 08.november. Årsmøtet hadde besøk av fylkesstyremedlem Håkon Haug Laa som blant annet fortalte om og viste bilder av solcelleanlegget som han satte opp i sommer. - Dette var det moro og høre om sier gjenvalgt lokallagsleder Kristin Elvatun som kan fortelle at i tillegg til de ordinære årsmøtesakene var også bruk av beiteressurser, gjreding rekruttering og gjengroing temaer som årsmøtet diskuterte. Vi gratulerer Kristin med gjenvalg som lokallagsleder.

Håkon Haug Laa informerer om solcelleanlegget sitt.

Modum Bondelag hadde besøk av fylkesleder Egil Chr. Hoen på sitt årsmøte 16.november. Hoen informerte om aktuelle saker fra Buskerud Bondelag. Lokallagsleder Truls Ødegård ble gjenvalgt som leder. Vi gratulerer Truls med gjenvalg som lokallagsleder.